Наградите

Награда групова фаза

Тостер AMICA TD1011

Награда осминафинална фаза

Награда четвъртфинална фаза

Моля изберете двубой
Моля прочетете нашата Политика за защита на лични данни!

Дойде моментът да публикуваме и последните (за съжаление) победители от играта. Този път 11 участника са направили точна прогноза за резултата от мача Япония:Полша. Всички те печелят тостер, предоставен от нашите партньори от Амика – уреди за дома.

Това са:

Т.Д.Д.                   0878836***

И.Й.Н.                  0898627***

Д.Г.Х.                    0896839***

Г.Р.Н.                    0877767***

З.А.П.                    0888912***

Д.И.Ж.                 0887267***

Н.Л.И.                   0884873***

П.Д.Б.                   0878108***

Х.К.С.                    0885569***

А.С.                        0878651***

М.Д.С.                  0882704***

 

Въпреки многото участници, направили предположение за мача Полша:Колумбия, имаме само един участник, познал точния резултат. Това е:

Д.С.Х., 0877756***

 

Наградата отново е ТОСТЕР, предоставен от Амика.

 


Имаме удоволствието да наградим участниците, познали точния резултат от мача Полша:Сенегал.

Те ще получат ТОСТЕР, предоставен от Амика – уреди за дома.

Това са:

С.Й.М.  0887611***

М.Ч.      0895793***

Д.Б.В.   0898847***

Б.К.Т.     0898619***

Ст. В.В.  038626***

В.И.А.   0898494***

 

Участвайте, направете предположение и спечелете.

Напомняме, че важи първият направен залог, подаден до 2 часа преди съответния мач.  

ПРАВИЛА

„ПОЗНАЙ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ НА ПОЛША И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ОТ АМИКА“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА. „ПОЗНАЙ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ НА ПОЛША И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ОТ АМИКА“ се организира и провежда от “Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес www.technomarket.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. Играта се организира на онлайн страницата на Организатора www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. Играта се провежда в периода 07.06.2018  г. – 15.07.2018  г. или последния мач от Световното първенство по футбол 2018, с участието на отбора на Полша (Период на Играта).

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в Играта не е обвързано със закупуване на продукт или предоставяне на друг залог.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България и предоставили изричното си съгласие за обработване на лични данни („Участници”), които са направили успешна регистрация на сайта на Организатора.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. За да участва в ИГРАТА, потребителят следва да се регистрира на интернет сайта на Организатора (виж РАЗДЕЛ 12. РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.).

В периода на играта, по време на груповата фаза, съответно в случай, че отборът на Полша продължи участието си в следващите фази на Световното първенство по футбол 2018, всеки успешно регистрирал се потребител дава прогноза за точен краен резултат от мачовете от груповата фаза с  участието на отбора на Полша по време на първенството, на сайта на Организатора https://www.technomarket.bg/amica-worldcup2018 , като избира мач от падащото меню (за груповата фаза) или съответния мач от всяка следваща фаза. Прогнози могат да се регистрират най-късно до два часа преди старта на текущия мач.

В случай, че отборът на Полша продължи участието си в следващите фази на Световното първенство по футбол 2018 (осминафинал, четвъртфинал, финал за третото място, полуфинал, финал), по отношение на тези мачове, регламентът на първенството предвижда при равенство в редовното време да се изиграят две продължения от по 15 мин. и в случай на ново равенство – изпълнение на дузпи. За тези мачове за познат точен резултат ще се приема крайният резултат, получен след продълженията.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. В рамките на 2 (два) работни дни след провеждането на всеки мач с участието на отбора на Полша по време на Световното първенство по футбол 2018, Организаторът провежда томбола и изтегля по 40 (четиридесет) участника измежду позналите точния краен резултат от проведения мач, които получават награди, както следва:

•             1 бр. Тостер AMICA TD1011 за изтеглените печеливши участници, познали точен краен резултат за мачовете от груповата фаза на първенството с участието на отбора на Полша – по 40 броя за всеки от мачовете;

•             1 бр. Електрическа Kана AMICA KD1011/12/13 за изтеглените печеливши участници, познали точен краен резултат от мача с участието на отбора на Полша по време на осминафиналите  на първенството – общо 40 броя;

•             1 бр. Пасатор AMICA BK3012 за изтеглените печеливши участници, познали точен краен резултат от мача с участието на отбора на Полша по време на четвъртфинала на първенството– общо 40 броя;

•             В случай, че отборът на Полша продължи участието си в мачовете  от финал за третото място/полуфинал и/или финал на Световното първенство по футбол 2018, Организаторът ще обяви наградите допълнително и в съответствие с настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 3 (три) работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с изтегления печеливш участник на посочените от него при регистрацията е-мейл и/или телефон, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник, в рамките на 3 (три) работни дни от поканата за получаване на наградата, в Централния офис или търговски обект на Организатора. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност, независимо от начина на покупка. Наградата не може да бъде получена с куриер.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ. В ИГРАТА могат да участват лица, дали своята точна прогноза за някой от мачовете за Световното първенство по Футбол 2018 г. с участието на Полша, като се регистрира в онлайн формата на сайта на Организатора. В случай на повече от една регистрация за един мач се отчита само първата направена прогноза. Регистрации, които съдържат каквато и да било невярна информация, се считат за невалидни и се обезсилват.

РАЗДЕЛ 11: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Играта, нарушаване на Правилата на Играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 12. РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.  За валидна регистрация Участниците следва изрично да отбележат своето съгласие за предоставяне на лични данни и да попълнят трите имена по лична карта, телефон за връзка, имейл. С попълването на формата за участие в Играта, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите общи условия на Играта, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на Играта и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на  www.technomarket.bg. След извършване на успешна регистрация на интернет сайта на Организатора, участникът не може да променя въведената от него информация за периода на Играта, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в Играта, всяко лице е необходимо да даде изрично си съгласие за обработване на лични данни, като свободно маркира отметката за съгласие. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в Играта. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки учасник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на Играта, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие, доколкото няма да може да участва в тегленето на печеливши.

"Техномаркет България" АД в качеството си на администратор на лични данни поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на Играта, както и за маркетингови и рекламни цели и анализи на организатора. С маркиране на отметката за съгласие, участникът дава изричното си и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на настоящата Игра. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Общи условия се предоставят на разположение на и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg

РАЗДЕЛ 13: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно  ИГРАТА и настоящите Правила се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.