Период на промоцията: 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.

5 години на сушилни машини Gorenje WaveActive е валидна в периода 01.10-31.12.2018 г. или до изчерпване на количествата.
Пълни условия и задължителна регистрация на www.gorenje.bg.
В случай на проблем, можете да се свържете с нас на:
- имейл: warranty.bulgaria@gorenje.com
- телефон: 02 892 41 66

В допълнение към стандартните 3 години гаранция, получавате допълнителни 2 години гаранция, за общо 5 години гаранция на сушилни машини Gorenje WaveActive ,закупени в периода 01.10.2018- 31.12.2018 г. Удължената гаранция е търговска гаранция и е валидна при следните условия:
1. Удължената гаранция касае следните промоционални модели сушилни машини Gorenje WaveActive:
2. Удължената гаранция се предоставя за срок от 2 години и започва да тече от момента на изтичане на срока на общата търговска гаранция. За удължената гаранция се прилагат условията на общата търговска гаранция, предоставени на купувача с гаранционната карта при закупуване на уреда, с изключения подмяна на уреда и сроковете за ремонт. През периода на удължената гаранция уреди не се подменят. Срокът за извършване на ремонт при удължената гаранция се определя съобразно срока на доставка на резервните части.
3. Валидността на удължената гаранцията изисква задължителна регистрация на уреда на www.gorenje.bg до 2 седмици от датата на закупуване на уреда. При невъзможност за извършване на регистрацията или възникнали затруднения, позвънете на 02 892 41 66.
4. След извършване на регистрацията, на посочения имейл се получава Сертификат за гаранция. Този документ и касовият бон, удостоверяващ датата на закупуване, се представят задължително при заявка за гаранционно обслужване на уреда в срока на удължената гаранция.
5. Администратор на предоставените при регистрацията на удължената гаранция лични данни е Горене България ЕООД, ЕИК: 040837288, със седалище и адрес: гр. София ,ул. Бел Камък № 6.
6. Категориите лични данни, които се събират са: име, фамилия,а дрес, телефон, имейл.
7. Лични данни ще се обработват с цел изпълнение на условията по удължената гаранция на уреда. Предоставянето на личните данни е доброволно. Отказът от предоставяне на лични данни ще доведе до невъзможност за изпълнение на предложените условия по удължената гаранция.
8. Личните данни ще бъдат предадени на „Г Сервиз“ АД, изпълняващ услугите по условията на удължената гаранция.
9. Личните данни ще бъдат обработвани в срока необходим за изпълнението на условията и рекламациите по удължената гаранция.
10. Субектите на личните данни имат право на достъп до личнитед анни, на преносимост, на възражение срещу обработването, както и право да поискат тяхното коригиране или изтриване, или ограничаване на обработването.
11. Субектите на лични данни имат право на възражения и жалби във връзка с обработването исъхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни.
12. В случай на дадено съгласие за обработване на лични данни ,субектите на лични данни иматправо да оттегят съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло, за което може дауведомят администратора по следния начин: на имейл warranty.bulgaria@gorenje.com.
13. Настоящата гаранция е търговска и не засяга правата на потребителите относно законоватагаранция по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Промо цена
A++

Арт.№: 09164572 POS WAS 42
 • СУШИЛНА МАШИНА
 • ЕНЕРГИЕН КЛАС А++
 • КАПАЦИТЕТ 8 КГ
 • ТЕРМОПОМПА
 • LED ДИСПЛЕЙ
 • 16 ПРОГРАМИ
 • ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ
 • ЗВУКОВ СИГНАЛ
899.00 лв.
A++

Арт.№: 09164571 POS WAS 42
 • СУШИЛНА МАШИНА
 • ЕНЕРГИЕН КЛАС А++
 • КАПАЦИТЕТ 7 КГ
 • ТЕРМОПОМПА
 • LED ДИСПЛЕЙ
 • 16 ПРОГРАМИ
 • ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ
 • ОТЛОЖЕН СТАРТ
929.00 лв.
A+++

Арт.№: 09164573 POS WAS 42
 • СУШИЛНА МАШИНА
 • ЕНЕРГИЕН КЛАС А+++
 • КАПАЦИТЕТ 8 КГ
 • ВЪЗДУШЕН ЙОНИЗАТОР
 • ИНВЕРТОРЕН МОТОР
 • LED ДИСПЛЕЙ
 • 14 ПРОГРАМИ
 • ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ
1199.00 лв.
A+

Арт.№: 09164570 POS WAS 42
 • СУШИЛНА МАШИНА
 • ЕНЕРГИЕН КЛАС А+
 • КАПАЦИТЕТ 7 КГ
 • ТЕРМОПОМПА
 • LED ДИСПЛЕЙ
 • 16 ПРОГРАМИ
 • ПОЛОВИН ЗАРЕЖДАНЕ
 • ЗВУКОВ СИГНАЛ
799.00 лв.