Правила на промоцията 

„Вие чупите – ние ремонтираме“

РАЗДЕЛ 1. Организатор на промоцията. „Техномаркет България“ АД, ЕИК 200586330, гр. София, бул. “Проф.Цветан Лазаров“ № 152. 

РАЗДЕЛ 2. Период на промоцията. Периодът на Промоцията е от 02.05.2019г. до 22.05.2019 г.;

РАЗДЕЛ 3. Място: Всички магазини Техномаркет, включително онлайн на www.technomarket.bg. 

РАЗДЕЛ 4. Участващи продукти. Всички модификации на мобилен Телефон SAMSUNG GALAXY S10+; 

РАЗДЕЛ 5. Механизъм на промоцията. При настъпило механично увреждане на закупен участващ продукт в периода от 02.05.2019г. до 22.05.2019 г., Организаторът предоставя допълнителна търговска гаранция, при следните условия:

  • Организаторът осъществява за своя сметка и еднократно ремонт (смяна) на дисплея  на закупен в периода участващ продукт, който е изключен от обхвата на предоставяните от производителя гаранционни условия; 
  • За избягване на съмнение, в случай, че след извършен от Организатора ремонт (смяна) на дисплея, настъпи последващо механично увреждане по дисплея на устройството, разходите по ремонта са за сметка на потребителя; 
  • Настъпилото механично увреждане се отнася само за дисплея на устройството(спукване, счупване), като при увреждане и на други компоненти , техния ремонт остава за сметка на потребителя; 
  • Намокряне/потапяне във вода на устройството не попада в обхвата на тази търговска гаранция; 
  • Настоящата допълнителната търговска гаранция се предоставя от Организатора за срок от 1 година, считано от датата на закупуване на стоката; 
  • Предвидените в Закона за защита на потребителите срокове за отстраняване на несъответствия с договора за покупко-продажба от страна на търговеца не се прилагат по отношение на настоящата допълнителна търговска гаранция; 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет адрес http://www.technomarket.bg/rules-promotions.