ИГРА

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ

Наградите

43"

Арт.№: 09161796 POS TV 42
 • • 43" (108 СМ) SMART UHD LED TV
 • • РЕЗОЛЮЦИЯ : ULTRA HD 3840 X 2160
 • • ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА : 1500 PMI
 • • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА : WEBOS 3.5
 • • ЦИФРОВ ТУНЕР DVB-T2/C/S2
 • • ВГРАДЕН WI-FI, BLUETOOTH, 4K UPSCALER
 • • WI-DI (WIRELESS DISPLAY), MIRACAST, DLNA
 • • MOBILE APP (LG TV PLUS), NETFLIX СЪВМЕСТИМОСТ
729.00 лв.
50"

Арт.№: 09155490 POS TV 42
 • • 50"(125 СМ) 4K UHD ТЕЛЕВИЗОР
 • • ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ : LED
 • • РАЗМЕР НА ЕКРАНА 50" ( 125 СМ)
 • • РЕЗОЛЮЦИЯ : 3840 X 2160
 • • ОПРЕСНЯВАНЕ НА КАРТИНАТА: PQI 1300
 • • SMART TV
 • • ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА : TIZEN
 • • ЦИФРОВ ТУНЕР: DVB-T/T2/ DVB-C
999.00 лв.
Нов МОДЕЛ
A+

Арт.№: 09164298 POS FRI 42
 • КОМБИНИРАН ХЛАДИЛНИК
 • ЕНЕРГИЕН КЛАС А+
 • NO FROST СИСТЕМА
 • СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ MULTI-FLOW
 • ФУНКЦИЯ БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ
 • ОБЕМ НА ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ 278 Л
 • ОБЕМ НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ 144 Л
 • РАЗМЕРИ В/Ш/Д -181.5/78.5/68.5 СМ
1499.00 лв.

ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР за пазаруване във верига магазини ТЕХНОМАРКЕТ на
стойност 50 лева

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „Регистрирай се за бюлетина на Техномаркет и спечели“ се организира и провежда от „Техномаркет България” АД, гр. София, 1582, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №152 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на интернет адрес https://www.technomarket.bg/world-2018 и на https://www.technomarket.bg/rules-promotions. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.technomarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България и е валидна при регистрация за получаване на бюлетин за текущи промоции от  „Техномаркет България“ АД. Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на интернет сайта на Организатора, на адрес https://www.technomarket.bg/world-2018 .

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. ИГРАТА се провежда в периода 05.06.2018 г. – 30.06.2018 г. (Период на ИГРАТА). Периодът, в който участниците могат да се регистрират за участие в ИГРАТА, започва на 05 юни 2018 г. и приключва на 30 юни 2018 г. Двадесетте печеливши участника ще бъдат изтеглени на 04 юли 2018г. Печелившите се определят на случаен принцип чрез теглене на жребий със специализирана софтуерна програма, в централния офис на Организатора и ще бъдат обявени в тридневен срок, на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на https://www.technomarket.bg/world-2018 , но не по-късно от 06 юли 2018г.  

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ. Участието в играта не е обвързвано със закупуване на стока.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В ИГРАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с местоживеене в България и предоставили изричното си съгласие за обработване на лични данни, с изключение на служителите на Организатора („Участници”), които са направили успешна регистрация за получаване на бюлетин от „Техномаркет България“ АД в периода на ИГРАТА на сайта на Организатора.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА. В периода на играта, всеки потребител, регистрирал  се на интернет сайта на Организатора, на адрес https://www.technomarket.bg/world-2018 , като посочи:

 • E-mail

След извършване на успешна регистрация на интернет сайта на Организатора, участникът не може да променя въведената от него информация за периода на ИГРАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ИГРАТА всяко лице, е необходимо да даде изрично си съгласие за обработване на лични данни – Три имена, телефон и e-mail адрес, като свободно маркира отметката за съгласие. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законно основание да го допусне до участие в ИГРАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник по всяко време може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ИГРАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

Печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора http://facebook.com/technomarket и на интернет сайта на Организатора  https://www.technomarket.bg/world-2018, в посочените в Раздел 3 срокове.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Участниците!

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. Всеки от изтеглените печеливши участници ще спечели една от следните 20 (двадесет) награди, според реда на неговото изтегляне:

 1. От първия до петия изтеглени печеливши участника печелят по 1 (един) брой  телевизор марка LG, модел 43UJ620V 4K UHD LED TV, общо 5 (пет) награди;
 2. От шестия до десетия изтеглени печеливши участника печелят по 1 (един) брой  телевизор марка SAMSUNG, модел UE-50MU6172UXXH UHD SMART TV, общо 5 (пет) награди;
 3. От единадесетия до петнадесетия изтеглени печеливши участника печелят по 1 (един) брой  хладилник Side by Side марка NEO, модел SBS-430BIX, общо 5 (пет) награди;
 4. От шестнадесетия до двадесетия изтеглени печеливши участника печелят по 1 (един) брой  подаръчен ваучер за пазаруване във верига магазини Техномаркет на стойност 50 лева, общо 5 (пет) награди.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. В срок от 3 (три) работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с изтегления печеливш участник на посочения от него при регистрацията е-мейл, за да уговорят получаването на  наградата. Наградите се получават лично от изтегления и обявен участник, в рамките на 5 (пет) работни дни от поканата за получаване на наградата, в търговски обект на Организатора, по куриер или с транспорт, осигурен от Организатора. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с документ.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в играта лица, които са регистрирали невалидни е-мейли, допуснали са грешки при въвеждане на информацията,  не са отговорили в двуседмичен срок с Организатора за получаване на наградата, , не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, са служители на Организатора или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в играта, нарушаване на Правилата на играта и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ. С приемането на настоящите Правила на играта Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица и Участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидна регистрация Участниците следва изрично да отбележат своето съгласие за предоставяне на лични данни и да попълнят своя личен е-мейл. С попълването на формата за участие в ИГРАТА, Участниците потвърждават, че са се запознали и приемат безусловно настоящите общи условия на ИГРАТА, както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на провеждане на Промоцията и съгласно описаното в общите условия на ИГРАТА и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на https://www.technomarket.bg/world-2018. "Техномаркет България" АД в качеството си на администратор на лични данни поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство, да събира и обработва личните данни на Участниците по повод и във връзка с провеждането на ИГРАТА, както и за маркетингови и рекламни цели и анализи на организатора.. С маркиране на отметката за съгласие, участникът дава изричното си и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Техномаркет България" АД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на настоящата промоция. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление за отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от „Техномаркет България” АД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на законодателството, по предвидените в Политиката за защита на лични данни начини.

Настоящите Общи условия се предоставят на разположение на и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител след отправяне на искане за това на имейл адреса за кореспонденция: info@technomarket.bg

РАЗДЕЛ 14: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

Печеливши

LG 43UJ620V 4K UHD LED TV

f_vylkov@****.bg

gvstoeva@***.bg

ivayloo.petrof@***.bg

mariaa786m@*****.com

kalina775k@***.bg

 

SAMSUNG UE-50MU6172UXXH UHD SMART TV

lz1gf.d@*****.com

allisonbg@****.bg

idestroy@****.bg

mar7inec@***.bg

diana.dimitrova279@*****.com

 

NEO, модел SBS-430BIX

bukvichka@****.bg

jana.asenova1975@***.bg

ca666ko1@*****.com

dim_iv_ov@****.com

mirraa1@****.bg

 

ваучер 50.00 лева

onig@***.bg

kosta775@****.bg

mitko12345678912@***.bg

miroslavdobrikov6@*****.com

gubiebog@***.bg