Условия за монтаж на уреди от категория „Едра бяла техника“, закупени от Техномаркет България

 

Цени и Условия за извършване на монтаж на електродомакински уреди от категория „Едра бяла техника“, закупени от магазин „Техномаркет“ или онлайн магазина www.technomarket.bg

Условията за монтаж се прилагат за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Севлиево, Троян, Асеновград, Първомай и Пазарджик, включително и населени места на разстояние до 30 км от посочените градове.

Монтаж на бойлер се извършва единствено в градовете София, Пловдив, Севлиево и Троян.

Предварителни условия, необходими за извършването на монтаж :

 

 • Невъзпрепятстван достъп до уреда и мястото за монтаж.  
 • Предварително почистени и свободни шкафове, ниши и др. места, на които ще се извършва монтажа, освен в случаите ,в  които се демонтира стар уред и на негово място се монтира нов.
 • Технологично разстояние , позволяващо физическото извършване  на монтажа , без увреждане на уредите и имуществото .
 • Напълно изградена ОВ инсталация : за уредите изискващи свързване към ОВ инсталация (напр. абсорбатори, сушилни с отдушник, др.) – наличие на изграден въздуховод до мястото за монтаж  . Наличие на отвор на стена или комин.

 

 • Напълно изградена ел. инсталация : наличие на ел. захранване до 1 м., изведен контакт или кабел ( ел. захранване поне 25А: за печки, фурни, плотове, абсорбатори, перални, сушилни, съдомиялни, хладилници и др. , само за бойлери - по възможност  отделно ел.захранване  , АП 25 -32 А/бушон).

 

 • Напълно изградена ВиК инсталация : наличие на ВиК  до 1 м.,включително кран и изход за отводняване (1.Водопроводни кранове: за съдомиялни и перални : кран с изход ¾ , за бойлер 2 бр.кранове за меки връзки ½: 2.Отводняване с отвори ф 32-50)

 

 • Всички кранове, меки връзки, отводнителни системи, ел. контакти, ел. ключове и кабели да са в изправност и да отговарят на нормати по БДС.

 

Условия за монтаж на уреди за вграждане:

 • Наличие на оразмерени  врати и отвори за панти.
 • Наличие на технологичен отвор на кухненски плот /само за монтаж на котлони за вграждане/
 • Когато уредите се вграждат, да са стриктно спазени необходимите схеми, размери и отвори за носещата мебел, предоставени от продавача/производителя на уреда. Ако не разполагате с тях, търговецът ще ви помогне да си ги набавите.
 • Когато уредите за вграждане са закрити от мебелни врати (напр. пералня, хладилник, миялна, др.) и за монтажа на вратата се използват скрити панти, тогава размерите на отворите за пантите – 35 мм, трябва да са предварително фрезовани от вашия мебелист при спазване на необходимите схеми и размери предоставени от продавача/производителя на уреда. Ако не разполагате с тях, търговецът ще ви помогне да си ги набавите.
 • Когато уредите се вграждат, всички врати и шкафове трябва да са изградени от материал с подходяща дебелина и здравина, така че да могат да се използват предвидените от производителя крепежни елементи (напр. с достатъчна дебелина, за да влезе цялата дължина на предвидените винтове, също така трябва да се вземат предвид и фрезовани във вратичките релефни мотиви и други подобни)
 • Когато се подменя стар вграден уред с нов, трябва да са изпълнени всички условия по-горе. Във всеки един случай, когато:
  • Ако за монтажа на уред трябва да се преправят мебели (направа отвори, разстояния, вентилационни изисквания и всякакви други) монтажът няма да бъде извършен.
  • Ако за монтажа на вратата се налага преправянето ѝ (нови дупки за панти и винтове, или разбити легла за панти и винтове, които не могат да се ползват), то това трябва да бъде извършено от дърводелец/мебелист. В този случай, вратата няма да бъде монтирана.

 

NB! Ако не сте уверени, че в дома ви (или на друго място на монтаж) са налични условията за монтаж, най-напред поръчайте услугата Предварителен оглед и консултация. 

Какво включва услугата монтаж , която монтажната група на Техномаркет следва да изпълни:

 • При уговорена доставка и качване на закупен уред за монтаж, доставката и качването на уредите се извършват при спазване на следните условия , описани в приемо-предавателния протокол за доставка на закупена стока , а именно :

 

 1. Вход на жилищна или офис сграда , до която има проходим автомобилен път.
 2. Врата на двор , при къщи с дворно място или до врата на къща, при къщи без дворно място , до които има проходим автомобилен път .
 3. Безплатно качване на закупената стока до врата на жилище или офис става след заявка от страна на клиента и единствено след изрично потвърждение от страна на търговеца, и в случай че на адреса има работещ асансьор или стълбище, позволяващо извършване на услугата, без риск от увреждане на уредите и/или етажната собственост .

 

 • Да се демонтира старият уред /ако има такъв и по изрично желание на клиента, заявено в магазина/.
 • Да се изнесе старият уред /по изрично желание на клиента и ако е заявено в магазина /.
 • Да се позиционира новият уред, на посоченото място.
 • Да се включи и свърже уреда  към ел. захранване и ВиК .
 • Да се извърши монтаж на налична мебелна врата, ако уредът е за вграждане при спазване на изискванията и условията, описани по-горе.
 • Да се монтират крепежни елементи ако липсват /важи само за абсорбатори и/или бойлери/ .
 • Да се нивелира и укрепи уреда, за тези уреди , които го изискват .
 • Да се пусне в експлоатация уреда (първоначално включване  и извършване на тест за функциониране)
 • Да се извърши монтаж на свързващи модули за колона пералня/сушилня и Side by Side хладилници
 • Да се даде указание за правилна експлоатация и профилактика на уреда.
 • Да се предадат изпратените покупни документи.
 • Да се попълни протокол за извършения монтаж, на който клиентът да се разпише и впише коментар (ако има такъв).
 • За допълнителни дейности или казуси, свързани с невъзможност за извършване на услугата, да се коментират с  мениджърския екип на Техномаркет  за уточняване и взимане на решение.
 • При нужда от допълнителни услуги, след заявка от страна на клиента и допълнително заплащане по обявения ценоразпис, да бъдат извършени в указания срок

 

Какво не включва услугата монтаж?

 • Работа по електрическа инсталация, ВиК, ОВ инсталация
 • Работа изискващи дърводелски и други умения и инструменти, които не са свързани с монтажа, така както е описан в документацията на производителя (напр. преправяне на шкафове и вратички, пробиване  и изрязване на отвори в мебели, плотове, подове и стени)
 • Всякакви дейности свързани с ремонти и строително-довършителни работи

 

Какво трябва да се осигури от потребителя :

 • Да осигури описаните в заявката за монтаж условия за извършване на услугата .
 • Да осигури достъп до жилището на посочения ден и часови диапазон в заявката за монтаж .
 • Да съдейства на монтажния екип с осигуряване на достъп до уреда и зоната за монтаж .
 • Да огледа уреда за външни дефекти при приемането му.
 • Да  присъства на теста и да получи указания, за правилна експлоатация и профилактика на уреда.
 • Да получи необходимите документи, фактури, фискален бон, гар.карта и др. документи
 • Да прочете и подпише протокол за извършения монтаж .
 • Да подпише протокол за отказ, ако има обективна причина, която не позволява извършването на монтажа.
 • Ако не сте уверени, че в дома ви (или на друго място за монтаж) са налични условията за монтаж, най-напред поръчайте услугата предварителен оглед и консултация.
 • В случай, че при монтаж се установи, че не са налични условията, ще бъде върната предплатената сума и задържана само сума за оглед и консултация, в съответствие с действащия ценоразпис.

 

Услуги

Цена

Предварителен оглед и консултация за монтаж

29 лв.

Монтаж на абсорбатор на шкаф (за вграждане и свободностоящ) 

69 лв.

Стенен монтаж на абсорбатор  ( свободностоящи ) 

89 лв.

Монтаж на перални, сушилни, съдомиялни , хладилници

69 лв.

Монтаж на готварски печки

69 лв.

Монтаж на уреди за вграждане: фурни,плотове,микр.фурни,съдомиялни,перални 

69 лв.

Монтаж на свързващ кит за пералня и сушилня

109 лв.

Монтаж на хладилник за вграждане до 60 см широчина 

99 лв.

Монтаж на хладилник над 60 см широчина за вграждане или Side by Side

199 лв.

Обръщане на врати на хладилници

75 лв.

Стандартен монтаж на бойлер без пробиване на стена 

99 лв.

Стандартен монтаж на бойлер с пробиване на стена

129 лв.

Хладилник от гамата Miele MasterCool

500 лв.

 

 

Допълнителни услуги :

 

Допълнителни дейности за корекции ( 60 минути )

59 лв.

Монтаж на двоен кран за вода ( без включен кран ) 

39 лв.

Смяна на контакт ( без включен контакт ) 

23 лв.

Прорязване на плот за котлони 

49 лв.

Удължаване на връзка за входна или мръсна вода на линеен метър ( с включен  маркуч )

19 лв.

Удължаване на кабел на линеен метър ( с включен кабел )

9 лв.

 

 

Услуги

Понеделник - Петък

Монтаж на стойка на стена, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност 

Телевизор до 41"

85,00 лв.

Монтаж на стойка на стена, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност  ​

Tелевизор от 42" до 54"

105,00 лв.

Монтаж на стойка на стена, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност 

Tелевизор от 55" до 64"

145,00 лв.

Монтаж на стойка на стена, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност 

Tелевизор от 65" до 75"

225,00 лв.

Монтаж на пиедестал, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност

Телевизор до 41"

65,00 лв.

Монтаж на пиедестал, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност

Tелевизор от 42" до 54"

85,00 лв.

Монтаж на пиедестал, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност

Tелевизор от 55" до 64"

115,00 лв.

Монтаж на пиедестал, настройка на телевизор:  канали и SMART функционалност

Tелевизор от 65" до 75"

115,00 лв.

 

 

Монтаж

DVD системи, системи за домашно кино

35,00 лв.

Монтирате ли уреди за вграждане?

 • Инсталиране на уреди за вграждане не включва мебелни услуги като преустройство на мебелите. Услугата е налична само при изградени условия за монтаж на електроуреда. 

 

Важна информация от Сръчко Сервиз за клиенти на услугата Монтаж на телевизори:

   Стойка за стена се осигурява от клиента 
   Дисплеите на съвременните телевизори са изключително фини. Има опасност от спукване заради неправилно захващане при вадене от кутията.
   Препоръчва се закупуване на застраховка и допълнителна гаранция в магазина за продажба на техника.
   Изпълнителят на услугата носи пълна отговорност от повреда на уреда по време на монтажа
   Монтаж на стена на телевизори с размер до 64" се извършва от мин.2 техници
   Монтаж на стена на телевизори с размер над 66" се извършва от 4 техници
   Монтаж на стена от гипсокартон, тухла, бетон се извършва по различен начин с различен брой отвори и дюбели

   Монтаж на стена може да изисква и допълнително химическо анкериране (лепило) 

 


Услугата се предлага в София, Пловдив, Варна, Бургас, Севлиево, Троян, Плевен, Асеновград, Първомай и Пазарджик.

Монтажи на бойлери се извършват единствено в София, Пловдив, Троян и Севлиево.

Телефони и ТаблетиМобилни телефониAndroidiOSNO OSTrue Wireless слушалкиБезжични слушалкиАксесоари за мобилни телефониКалъфиПротекториЗарядниВъншни батерииVR очилаКабелиДруги аксесоариАксесоари за таблетиПротекториКалъфиТаблетиТВ, Аудио и ЕлектроникаТелевизоринад 85 "75 "_ 83 "60 "_ 65 "50 "_ 55 "43 "_ 49 "32 "_ 42 "до 32 "Всички телевизориПроекториСистеми за домашно кино & АудиоДомашно кино и саундбариDVD плейъриМини системиТонколони и ресивъриМултимедийни плеъриАудио аксесоариПерсонално аудио и електроникаMp3 плейъриРадиокасетофони със CDРадиочасовнициТВ АксесоариСтойки за стенаАнтениЦифрови тунериДистанционни управленияВидео кабелиДругиМузикални инструментиКитари и аксесоариУсилватели за китариЛаптопи, компютри и периферияЛаптопи и аксесоариЛаптопиGaming слушалкиЖични слушалкиЧантиРанициКабелиДругиSmart homeПринтери и скенериМастиленоструйни принтериЛазерни принтериЛазерни мултифункционални устройстваМастиленоструйни МФПФото принтериКонсумативи за принтериКомпютриМониториСофтуерSSDHDD & Flash USBПериферни устройстваМишкиКлавиатуриРутериСуичовеПодложки за МишкиРазклонителиPC колониАдаптериДругиДомакински ЕлектроуредиХладилнициС долна камераС горна камераSide By SideС една вратаХладилни витриниФризериВсички хладилнициПерални машиниПерални с предно зарежданеПерални с горно зарежданеПерални със сушилниВсички пералниСушилни машиниСъдомиялни машиниМикровълнови фурниУреди за вгражданеФурни за вгражданеПлотовеАбсорбатори за вгражданеСъдомиялни за вгражданеХладилници за вгражданеПерални за вгражданеПерални със сушилни за вгражданеМикровълнови фурни за вгражданеГотварски печки и абсорбаториЕлектрически печкиГазови печкиКомбинирани печкиМалки печкиАбсорбаториБойлериАксесоариЗа аспираториЗа миялниЗа фурни и плотовеЗа перални и сушилниЗа хладилнициДругиМалки ЕлектроуредиУреди за бебеУреди за кухнятаТостери и сандвич скариФритюрнициПасаториМиксериКухненски роботиХлебопекарниКани и филтри за водаМесомелачкиЕлектрически каниГрил & СкариБарбекюУреди за здравословно готвенеMulticookersКухненски везниМашини за вакуумиранеКотлониУреди за приготвяне на напиткиЕспресо машиниКафеавтоматиЕспресо машини с капсулиКафемашиниБлендериСокоизстисквачкиКафемелачкиКафеУреди за почистванеПрахосмукачки с торбаПрахосмукачки с контейнерПрахосмукачки роботВертикални прахосмукачкиПерящи прахосмукачкиПрахосмукачки за сухо и мокро почистванеРъчни прахосмукачкиВодоструйкиПарочистачкиМетачни машиниУреди за почистване на прозорциУреди за гладенеЮтииПарогенераториДъски за гладенеУреди за гладене с параУреди за домаДиспенсър за водаСушилнициШевни машиниАксесоариЗа кухнятаЗа кафемашиниЗа прахосмукачкаЗа ютии и парогенераториЗа шевни машиниДругиGLO HYPER X2 & VUSE GO ZEROУреди за здраве и красотаГрижа за женатаФотоепилаториЕпилаториПреси за косаМаши за косаСешоариЕлектрически четкиДамски тримериДругиГрижа за мъжаСамобръсначкиМашинки за подстригванеТримериЕлектронни кантариГрижа за тялотоУреди за почистване на лицеМасажориЕлектрически четки за зъбиНакрайници за електрически четкиЗъбни душовеНакрайници за зъбни душовеЗа всичкиАксесоариКлиматици, уреди за отопление и грижа за въздухаКлиматициОтоплениеВентилаторни печкиСвободностоящи конвекториСтенни конвекториРадиаториГазови печкиЛъчисти и кварцови печкиЕлектрически каминиАксесоариГрижа за въздухаПречиствател за въздухаОвлажнител за въздухаОбезвлажнител за въздухКонсумативиВентилаториЗа баняСтандартниТермопомпиМодаДамски чанти и аксесоариДамски часовнициКаишки, кутии и аксесоари за часовнициДамски чантиДамски портфейлиДамски бижутаБижута със скъпоценни камъниДамски ранициДамски слънчеви очилаАксесоари за косаКутии за бижутаДамски чадъриДамски шапкиЗлатни бижутаМъжки аксесоариПодаръчни аксесоари за мъжеМъжки слънчеви очилаМъжки часовнициМъжки чантиМъжки портфейлиМъжки шаловеМъжки коланиМъжки ранициМъжки шапкиМъжки чадъриКлючодържателиДамски дрехиДамски палтаДамски панталониДамски дънкиДамски блузиДамски тенискиДамско бельо и пижамиСутиениДамски бикиниСекси бельоДамски чорапогащиПотници и бодитаДамски пижамиКомплекти бельоДамски обувкиДамски ботушиСникърси и кецовеДамски ботиМъжко бельо и пижамиМъжко бельоМъжки чорапиМъжки обувкиМъжки маратонки и кецовеМъжки боти и ботушиДетски дрехиДетски тенискиДетски аксесоариДетски аксесоариДетски часовнициДетски бижутаДетски слънчеви очилаДетски шапки и козиркиЗдраве и КрасотаПарфюмиПарфюмиГрим и маникюрОснова за гримФон дьо тенКоректори за лицеПудра, руж, хайлайтърСпирали за миглиПродукти за оформяне на веждиМоливи за очи и очна линияСенки за очиЧервила и моливи за устниАпликатори и четки за гримНесесери за гримове и козметикаУреди за маникюр и педикюрЛакове за ноктиЛакочистители и продукти за грижа за ноктиКомплекти за маникюр и педикюрНожици за маникюр и фризьорствоНокторезачки и клещи за маникюр и педикюрПили за маникюр и педикюрКозметични огледалаКозметика и Продукти за лична грижаСеруми и терапия за лицеКремове за лицеПочистващи продукти за лицеКърпички и тампони за премахване на гримПродукти за брада и мустациЛубрикантиДезодоранти и АнтиперспирантиКремове и лосиони за тялоПродукти терапия за тялоУреди за лице и тялоПродукти за епилацияДуш геловеСапуниГъби за баняПяна и соли за ванаСлънцезащитни продуктиПродукти за след слънцеДезинфектантиГланцове и балсами за устниШампоани и балсами за косаМаски и терапия за косаБои за коса и оксидантиЧетки и гребени за косаИнтимна грижаПелени и абсорбиращо бельоАксесоари за бръсненеГел и пяна за бръсненеАфтършейвКозметични маслаМаски и пилинг за лицеДом и ГрадинаГрадинаБарбекюКомплекти градински мебелиГрадински столовеГрадински масиХамаци и ЛюлкиГрадински шезлонги и лаундж леглаГрадински пейки, дивани и фотьойлиГрадински чадъри и шатриБасейниГрадински огради и портиГрадински къщиРастения, луковици, семена и разсадВъглища и аксесоари за скараПокривала за басейнПрепарати за поддръжка на басейнАксесоари за басейнФилтри за басейнСаксииАксесоари за саксии и цветарнициПочва, торове и пестицидиГотвене и СервиранеТиганиТенджериТенджери под наляганеКомплект за готвене _ тигани, тенджери, капациТермоси и термочашиЧайнициМерителни съдовеПодноси за сервиранеДъски за рязанеРендетаЦедкиРъчни сокоизтисквачки и пресиПлата за сервиранеГотварски прибориФорми за сладкиКухненски аксесоари за готвене и сервиранеБелачки за плодове и зеленчуциТочила за ножовеНожове и комплекти ножовеТермоустойчиви съдовеФилтри за кани за филтриранеЧашиКупиЧинииУреди за рязане и навиванеКутии за хранаФорми за ледБутилкиТочилкиПрибори за хранене и сервиранеТапи отварачки и тирбушониМелничкиКухненски термометриБуркани и капачкиКухненски ръкавициПанери и кутии за хлябПодложки за храненеПоставки за бутилкиЛедарки и щипки за ледПоставки за сушене на съдовеПодправяне и овкусяванеОтварачки за консервиКухненски ножициТави и форми за печенеКапаци за готварски съдовеКафеварки за котлонМебели и МатрациОфис столовеМатрациТоп матрациПротектори за матракПодматрачни рамкиЛеглаМебели за хол и библиотекиДиваниФотьойлиМасиБюраЗакачалкиБарбарони и надуваеми креслаКорнизиДомашен ТекстилСпални комплектиВъзглавнициОлекотени завивкиОдеялаПликове, калъфки и чаршафиХалати за баняКилимиПостелки за баняИзтривалкиПокривки за масаДекоративни възглавнициПердета, завеси и драперииПокривки за мебелиПочистване и ПоддръжкаВлагоабсорбатори и овлажнителиДъски за гладенеСушилници за дрехиПочистващи препаратиКошове за пране и легениАксесоари за пране, сушене и гладенеЕлектрически сушилници за дрехиДомакински гъби и кърпиМетли, четки и моповеТорби за сметПочистващи препарати за съдовеДомакински фолиа и пликовеИнсектициди и репелентиУреди против насекоми, вредители и други животниКапаниПрепарати за дезинфекцияОрганайзери за дрехи и обувкиОрганизиране и съхранениеПрепарати за поддръжка на текстилПерилни препаратиКошове за отпадъци и пепелнициДекорацииКоледни елхиЩориКоледни топки и украса за елхаКоледни декоративни фигуркиКартиниДекоративни часовнициВази и декоративни купиДекоративни аксесоари и Арт предметиПепелнициИзкуствени растенияИкониСвещиАроматизатори за стаяПрограмируеми дифузериИграчки и Детски артикулиИгра на откритоЕлектрически коли и превозни средства за децаБаланс колела и коли за бутанеДетски къщи и палаткиДетски люлкиДетски батутиДетски пързалкиДетски площадки за игра и аксесоариХвърчила и летящи играчкиЛюлки баланс за децаДетски басейниПлажни артикули за децаИгри и спортни активности на откритоИгри и ИграчкиПлюшени играчкиПъзелиКонструкториСемейни игриБебешки кът за играВъртележки и играчки за кошара и количкаИграчки за сортиранеДрънкалкиИграчки за дърпане и бутанеИграчки за баняИнтерактивни играчки за бебета и децаМузикални инструменти за играДетски кухни за играДетски супермаркет за играДетски лекарски комплектиДетски работилници и масиДетски комплекти за почистване и аксесоариКуклиКъщи и мебели за куклиКолички и аксесоари за куклиКоли с дистанционно управлениеКоли без дистанционно управлениеИграчки строителни машиниДетски роботи с дистанционно устройствоДетски роботиДетски оръжия за играМаски и костюми за децаФигурки за играКолекционерски играчкиКолички и транспортни артикулиДетски триколкиБебешки количкиКомбинирани колички 2 в 1Комбинирани колички 3 в 1Модулни количкиДетски столчета за колаКолани за прохождане и бебешко кенгуруПроходилкиКошове и порт бебеТранспортни аксесоари за децаЗа детската стаяМебели за детска стаяДетски матрациДетско спално бельоДекорации за детска стаяДетски килимиДетски нощни лампиАудио бебефониБебефони с камераСпални чували за бебета и децаВъзглавници, завивки и подложки за бебетаБебешки легла и кошариБебешки люлки и шезлонгиБебешко бънджиМаси за повиванеСистеми за сигурностВсичко за бебешкото храненеЕлектрически стерилизатори и уреди за хранаСтолчета за храненеСтерилизатори за микровълноваТермоси за бебетаБебешки шишета за храненеКомплекти шишета за хранене и аксесоариЗалъгалки и аксесоариПреходни чаши и аксесоари за бебетаПрибори и аксесоари за хранене на бебетаГрижа и хигиенаКозметика за бебета и децаЕлектрически Аспиратори за носАксесоари за детска грижаКорита и аксесоари за баняГърнета и седалки за тоалетниКърпи и халати за баняДетски термометриБебешки и детски кантари и метриПочистващи препарати и мокри кърпиЕлектрически ИнхалаториДетска дентална козметикаМайчинство и бременностЕлектрически помпи за кърмаМеханични помпи за кърмаАксесоари за кърменеОбразователни и креативни игриОбразователни игриКомплекти за оцветяване и рисуванеДетски занаятчийски играчкиПластилин и глинаСпорт и Свободно времеФитнесУреди за коремни пресиМултифункционални фитнес уредиБягащи пътекиКростренажорВелоергометриГири и дъмбелиМалки фитнес уреди и АксесоариПостелки за упражненияФитнес ластициМускулен електростимулаторКласически колани за отслабванеКъмпинг артикулиХладилни чанти и кутииАксесоари за караваниАксесоари за къмпинг и туризъмСъдове и прибори за къмпингМаси, столове и чадъри за къмпингПалатки за къмпингРолери, Тротинетки и СкейтбордовеРолериСкейтбордиКласически ТротинеткиВодни спортовеБански костюмиДъски за плуванеДъски за уиндсърфАксесоари за уиндсърфМаски и шнорхелиПлавнициАксесоари за водни спортовеОтборни спортовеСпортни топкиИндивидуални спортовеШах и таблаХилки за тенис на масаБоксЗимни спортовеШейниКънки за ледКуфари и Пътни чантиКуфариСпортни раници и саковеТуристически ранициСпортни аксесоариСпортни протектори за тялоСпортни очила и лещиЗащитни каски за спортСпортни ръкавициВелосипеди, Екипировка и АксесоариПомпи за велосипедВелосипедиХранителни добавкиВитамини и МинералиБарове и храниАнтиоксидантиЗдраве и тонусДетски спортни дрехи и обувкиДетски туристически обувкиДетско спортно бельоДамски спортни дрехи и обувкиДамски туристически обувкиДамски спортни блузиДамско спортно бельоДамски спортни клиновеДамски спортни панталониДамски спортни потнициДамски спортни тенискиДамски спортни суитшъртиДамски спортни якетаМъжки спортни дрехи и обувкиМъжки спортни екипиМъжко спортно бельоМъжки спортни якетаМъжки спортни суитшъртиМъжки спортни панталониМъжки спортни тенискиМъжки туристически обувкиМъжки спортни обувкиАвто и Направи си самИнструменти и електрическо оборудванеЕлектрически генераториВинтовертиПробивни машиниЪглошлайфи, шмиргели, полирмашиниЕлектрически триони и циркуляриКомпресориЗаваръчни апаратиПромишлени отоплителни уредиЕлектрически миксери и бъркалкиАксесоари и части за компресориБетонобъркачкиВибратори за бетонТрамбовъчни машиниОборудване за повдигане и транспортиранеИнструменти и уреди за измерванеМашини за рязане на плочки, фаянс и тухлиФрезиЕлектрически рендетаШлайф машиниАксесоари за шлайфане, рязане и пробиванеЕлектрически такериКомплекти инструментиПистолети за лепене и запояванеОрганайзери и съхранение на инструментиАкумулатори и зарядни устройства за електрически инструментиАксесоари за заваръчни апаратиЕкипировка за заваряванеЗащитни работни обувкиЗащитно работно облеклоЗащитни работни очила и предпазни шлемовеПневматични инструментиКлещиЧукове, секачи, длетаРежещи ръчни инструментиМенгемета и фиксиращи скобиКомплекти свредлаАксесоари за ръчни инструментиПистолети и системи за боядисване и мазилкаИнструменти и аксесоари за боядисване и измазванеСтроителни стълбиРаботни масиСпециализирано обзавежданеКлючове и комплекти ключовеСейфове и касети за ценностиГрадинска техникаВодоструйкиВерижни триониКосачки за треваЕлектрически тримери и храсторезиЛистосъбирачи, въздуходувки и шредериМоторни косиАератори и култиваториГреблаКонсумативи за градински машиниАксесоари и резервни части за верижни триониВодни помпиАксесоари за водни помпиГрадински маркучиБрадвиГрадински вилиГрадински лопатиЕлектрически ножициЕлектрически снегориниХидрофориГрадински ножици и ножовеАксесоари за поливанеПръскачкиПистолети за поливанеКомплекти за поливанеОранжерии и парнициПокривала и аксесоари за оранжерииСанитарияВентилационни системиАксесоари за тоалетни чинииОгледала и мебели за баняДушове и душ комплектиАксесоари за баняКотли на твърдо гориво, печки и каминиАксесоари за радиаториФилтриращи системиСмесителиАксесоари за мивкиКухненски мивкиОсветление и ЕлектроматериалиКрушкиАплици и плафониериУдължители и разклонителиФенериПрожектори и работни лампиПодови лампиЛампиСпотовеПолилеи и пенделиМасла и консумативиАнтифризЧистачки и аксесоариАвтомобилни добавкиТечност за чистачкиМасло за скоростна кутияМоторни маслаАвто аксесоариАвтомобилни компресориПрепарати за авто екстериорКърпи, гъби и четки за почистванеПрепарати за авто интериорУреди за автомобилна диагностикаАроматизатори за автомобилВетробрани и дефлекториАвтомобилни крушки и акумулаториАкумулаториАвтомобилни крушкиХоби и спортКонзолиPlayStationNintendoXboxИгриЗа PlayStationЗа NintendoЗа XboxЗа PCГейминг АксесоариВоланиГеймпадовеДругиЕкшън камери и аксесоариДроновеСмарт часовници и гривниE_bookЕлектрически колела, колела и аксесоариТротинетки и скутериПортативни колонкиРадиостанцииБатерии и зарядниФенериКъмпингКнижарница и офис консумативиУченически и канцеларски пособияПисалки, химикалки, тънкописциУченически раници и чантиДжобове за документиПоздравителни картичкиПапки и класьориЛепила и тиксоМатериали за рисуванеТефтери, органайзери и календариТетрадкиГрафити, резерви и пълнителиМоливници и органайзери за бюроМоливи и острилкиОфис техника и оборудванеКалкулаториМедия за съхранениеЛаминаториУнищожители на документиФото и ВидеоФотоапаратиЗа моментни снимкиDSLRMirrorless фотоапаратиКомпактни фотоапаратиКарти паметВидеокамериАксесоариЧантиСтативиЗа DSLRАвтоGPSВидеорегистраториCD и MP3 плейъриУсилвателиТонколони@HomeКухня и трапезарияСъдове за храненеПрибори за храненеСъдове за приготвяне на хранаНожовеЧашиГарафи и ДекантериКафе и чайТекстилАксесоариСпалняСпално бельоЗавивки и възглавнициДекоративен текстилБаняХавлиени кърпиХалатиКилимчета за баняРъкавици за баняДекорация и ароматиСвещиСвещнициАромати за домаАромати за колатаВази и платаДекорация за домаИзкуствени цветяЗа децатаВреме за храненеДекорация за детска стаяПодаръци за специални поводиСватбаРожден ден и юбилейКръщене и погачаВеликденСъдове за храненеКафе и чайТекстилАксесоариКоледаКоледна декорацияСъдове за храненеСъдове за приготвяне на хранаКафе и чайТекстилАксесоариСанитарияТоалетни чинииДушове и душ комплектиКухненски мивкиСмесителиФилтриращи системиАксесоари за баня